Produkter och tjänster

Värmepumpar 

Känt faktum är att värmepumpar av olika slag bidrar till en lägre energiförbrukning.  Mindre känt är att det är av största vikt att din nya värmeanläggning har rätt verkningsgrad i förhållande till det utrymme och krav du ställer på din inomhusmiljö. Det är där vi hjälper dig med vårt kunnande!

 

Vi är auktoriserade installatörer och återförsäljare för Bosch Termotekniks värmepumpar.

 

Nyinstallationer

Allt från komplett totalansvar för VVS vid nyinstallationer till kompletteringar eller delansvar.

 

Stambyten

Vi räknar på och utför stambyten, undrar din förening kanske hur mycket det kostar?  Begär ett kostnadsfritt anbud från oss!  

 

Värme 

Undercentraler radiatorventiler stamventiler och injustering.

 

Service

När det gäller service så har vi ett stort och brett sortiment av blandare och porslin från de främsta leverantörerna.

 

Vattenrening

Kompletta vattenreningsanläggningar för permanent såväl som fritidsbehov.  

 

Bosch värmepumpar. 

Vi kan bergvärme, låt oss få det viktiga uppdraget att minska dina energikostnader samt minska miljöpåverkan.